รถเช่าลำปาง

หลักฐานที่ใช้ในการเช่ารถลำปาง

ลูกค้าส่งเอกสารก่อนเช่ารถ ดังนี้

1.บัตรประชาชนของผู้ขับรถ (ถ่ายภาพส่งมาทางไลน์)
2. ใบขับขี่ของผู้ขับรถ (ถ่ายภาพส่งมาทางไลน์)
3. เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถ และผู้ติดตาม 1 หมายเลข ( ถ้ามี )
4. เงินประกัน 2,000 บาท
5.การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

ตัวอย่างบัตรประชาชน และใบขับขี่

  • กรุณาถ่ายให้เห็นชัดเจน
  • ใช้บัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้แทนบัตรประชาชนได้
  • สามารถเขียนทับได้ เช่น “ใช้เพื่อเช่ารถ ณ วันที่…. ” หรืออื่นๆ
  • เอกสารทั้งสองอย่าง ต้องไม่หมดอายุ
  • สามารถใช้สำเนาแทนได้
  • ผู้เช่าต้องพกไปแสดงก่อนรับรถทุกครั้ง
รถเช่าลำปาง
ภาพถ่ายบัตรประชาชน+ใบขับชี่