รถเช่าสนามบินลำปาง

สัญญาการเช่ารถและเงื่อนไขในการเช่ารถ

1.หมวดทั่วไป

1.1 ผู้เช่าต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และอายุ 20 ปีขึ้นไป

1.2 ผู้เช่าต้องชำระค่าประกันรถ 2,000 บาทถ้วน (ค่าประกันได้คืนในวันที่ผู้เช่าส่งรถคืน) ทางร้านจะให้ผู้เช่าตรวจสอบ สภาพรถทุกครั้งก่อนรับและส่งรถทุกครั้ง

1.3 ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่ระบุในสัญญาเท่านั้น

1.4 รถเช่าทุกคันไม่สามารถนำออกนอกเขตประเทศไทย หากผู้เช่าต้องการนำรถเช่าไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับชายแดนประเทศไทย ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบโดยละเอียด

2.การจองและการคืนรถ

2.1 การจองรถล่วงหน้า ผู้เช่าไม่ต้องชำระค่าเช่าและค่ามัดจำล่วงหน้า สามารถแจ้งจองการใช้รถไว้ได้เลย แต่ผู้เช่าต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ และ วันเวลาเดินทางให้เราทราบ หลังจากเช่า หากทางร้านไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้เกิน 2 วัน ทางร้านจะทำการติดตามนำรถเช่าคืนและยึดเงินประกัน ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันรถให้เต็มเหมือนเดิม

2.2 การเช่า 24 ชม. คิดเป็น 1 วันนับตั้งแต่ลูกค้ารับรถ หากผู้เช่าส่งคืนรถช้า 3 ชม.แรกนับจากสัญญาฟรี แต่หากเกิน 3 ชม. ทางร้านจะถือว่าผู้เช่า เช่าเพิ่ม 1 วัน

2.3 ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันเอง ทางเราจะมีน้ำมันเติมเต็มถังไว้ให้ในวันรับรถแล้ว และก่อนส่งคืนขอให้ผู้เช่าเติมคืนเต็มถังเช่นเดิม

2.4 กรณีลูกค้านำรถออกต่างจังหวัด หากผู้เช่ากลับมาไม่ทันวันหมดสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ทางเราทราบก่อนวันหมดสัญญา และถ้าผู้เช่าต้องการเช่ารถต่อหลังจากหมดสัญญา จะต้องแจ้งให้ทางเราทราบอย่างน้อย 12 ชม.

3.การชดเชยค่าเสียหายของรถเช่า

3.1 กรุณาห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ และ หากภายในตัวรถเช่าเกิดรอยเปื้อน หรือ อุปกรณ์ภายในรถชำรุดเสียหายที่เกิดจากผู้เช่า ผู้เช่าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ตลอดจนเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆที่ผู้เช่าทำชำรุดเสียหาย

3.2 หากเกิดอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่รถเช่าเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่มีคู่กรณี เกิดอุบัติเหตุจากการมึนเมาสารเสพติดหรือการดื่มสุรา ผู้เช่า ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ค่าชดเชย และค่าดำเนินการในการแคลมประกันภัยชั้น1 ทั้งหมดตามจริงที่เกิดขึ้นกับรถเช่าและคู่กรณี(ถ้ามี)โดยทางร้านจะไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้น

3.3 ผู้เช่าควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับขี่ด้วยความไม่ประมาท หากผู้เช่าทำผิดกฎจราจร เช่น ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ฝ่าไฟแดง หรือ กรณีต่างๆจนมีใบค่าปรับส่งมา ผู้เช่าจะต้องจ่ายเองทั้งหมด โดยทางร้านจะเรียกเก็บกับผู้เช่าอีกครั้งตามจริง

3.4 กรณีรถหาย เมื่อรถที่เช่าหาย ผู้เช่าต้องชำระค่าเสียหายร้อย ละ 25 ของราคารถยนต์ที่ประเมินไว้หรือส่วนต่างค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายบางส่วนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

3.5 กรณีผู้เช่าเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ สามารถติดต่อร้านได้ตลอด 24 ชม.

3.5.1 กรณีที่ผู้เช่าทำรถยนต์เกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถขับต่อไปได้/รถยนต์ไม่สามารถขับต่อไปได้เนื่องจากผู้เช่าเป็นต้นเหตุ สัญญาเช่าจะสิ้นสุดทันที ความรับผิดชอบของผู้เช่าตามข้อ 3.2 และผู้เช่าจะได้รับรถคันใหม่โดยต้องทำสัญญาใหม่อีกครั้ง ซึ่งรถเช่าที่ผู้เช่าจะได้นั้น จะเป็นรถยี่ห้อเดิม หรือ ยี่ห้ออื่นๆ ซึ่งราคาเช่าอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยทางร้านจะเช็ครถเช่าที่ว่างอยู่ ณ ตอนนั้น และแจ้งให้ผู้เช่าทราบทันที
– การนำรถไปเปลี่ยนจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ คิดค่านำมันตามระยะทางตามจริง

3.5.2 กรณีรถเช่าไม่สามารถขับต่อไปได้ โดยสาเหตุเกิดจากรถเช่าหรือคุณภาพรถยนต์ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้เช่า ทางร้านมีบริการเปลี่ยนรถให้ฟรี ทั้งนี้รถที่นำไปเปลี่ยนนั้นอาจมีราคาเช่าเท่ากัน หรือ สูงกว่า โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากตรวจเช็ครถที่ว่างอยู่ ณ ตอนนั้นๆ

3.6 การเปลี่ยนรถให้ผู้เช่า หากรถเช่าเกิดปัญหาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ทางร้านจะมีเวลาประมาณ 24 ชม.ในการหารถยนต์และนำไปเปลี่ยน แต่หากรถเช่าอยู่ต่างจังหวัด ทางร้านจะมีระยะเวลา 48 ชม.ในการหารถยนต์และนำไปเปลี่ยนโดยมีเงื่อนไขตามข้อ 3.5

**หมายเหตุ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนด ทางร้านสามารถแจ้งขอระงับการใช้รถและไม่คืนเงินประกันรถ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น